Carte, periodice

Biblioteca Muzeului Militar Naţional deţine două colecţii mari şi bogate: carte curentă şi periodice.

 

Colecţia Carte curentă are peste 20 000 de titluri insumand 36 856 volume, peste 80% fiind cu tematică militară. Ea este alcătuită din lucrări editate incepand din 1866 şi pană in prezent. Este bogată in lucrări de specialitate romaneşti şi străine: regulamente şi instrucţiuni militare, istorii ale diferitelor arme, enciclopedii miliatre, cursuri militare, etc.

 

Colecţia Periodice cuprinde peste 1800 de titluri, insumand 22 056 volume, intre care se află si lucrări unicat pe plan naţional: Monitorul Oastei, perioada 1860-1946, Anuarul Ofiţerilor Armatei romane 1874-1940, ziare apărute in timpul războiului de independenţă, Dorobanţul şi Războiul, precum şi reviste ale principalelor arme ale armatei romane Revista Armatei, Revista Infanteriei, Revista Cavaleriei, Geniului, Marinei, Artileriei, Medicină Militară, etc. Există un fond bogat de reviste străine din perioada primului şi celui de-al doilea război mondial: L'Illustration, Le Miroire, J'ai vu, Illustrierte Zeitung, Tempo, Signal, Deutchland, Der Arbeit.