Carte veche si rara

 

CARTE VECHE ŞI RARĂ, ALBUME

 

Colecţia Carte veche şi rară conţine cărţi extrem de valoroase, scrise in latină, chirilică, franceză, germană, cele mai vechi datand din veacul al XVI-lea. 

Colecţia Albume are o compoziţie eterogenă constituindu-se in timp, prin donaţii, achiziţii, transferuri de la unităţi militare sau Marele Stat Major, la care s-au adăugat albumele alcătuite de muzeografi in perioada interbelică (A. Potocki Uniformele Armatei romane 1830-1930, şi Albumul Armamentului de Infanterie şi Cavalerie aflat in Muzeul Militar Naţional). Astăzi colecţia cuprinde peste 1300 de repere, alcătuind un important fond documentar.