Documente

 

Colecţia Documente este una dintre cele mai importante pe care le posedă muzeul, insumand peste 3 000 de repere. Ea cuprinde zapise, hrisoave, decrete domneşti şi regale, brevete de inălţare in grad, brevete prin care se acordă distincţii civile sau militare, romaneşti şi străine, diplome regale. In 1928 in această colecţie au intrat brevetele drapelelor unor unităţi militare decorate in războiul de intregire. In 1934 familia Berthelot a dăruit o suită de diplome şi brevete care-l răsplăteau pe generalul Berthelot pentru meritele dovedite in calitate de şef al Misiunii Militare Franceze in Romania. In 1935 şi 1938 familia Averescu a donat aproape toate documentele dobandite de mareşal. Colecţia reuneşte acte şi documente care oferă informaţii de interes istorico-militar deosebit de valoroase.

 

 

Colecţia Hărţi numără aproximativ 2 000 de repere, stampe sau hărţi tipărite, stranse in teci sau mape. Hartia databilă intre secolele al XVI-lea -al XVIII-lea are aspectul specific stampelor şi uneori filigranul morii de hartie sau al papetarului. Tematic, hărţile acoperă ţările romane, indeosebi Europa, din antichitate pană in secolul al XX-lea.

 

Membrii Casei Regale, generalii Al. Tell, C. Christescu, I. Atanasiu, Vasiliu- Răşcanu, comandor N. Koslinski au făcut donaţii cartografice notabile muzeului militar.

 

 

Colecţiile Manuscrise şi scrisori au fost infiinţate in anul 1924. Alături de semnături olografe ale personalităţilor istorice (incepand cu revoluţia de la 1848 şi pană in zilele noastre) şi jurnale dramatice din timpul luptelor, colecţiile conţin amintiri, memorii, ganduri ale unor oameni simpli, unii necunoscuţi, care au participat la evenimente importante ale trecutului. Relativ mici ca număr de repere (942 manuscrise şi 2 191 scrisori) aceste colecţii sunt deosebit de valoroase prin informaţiile pe care le oferă cercetătorilor istoriei militare.

 

 

 

 

 

Din primii ani de existenţă ai Muzeului Militar Naţional in Colecţia Partituri au intrat documente deosebit de valoroase, atestand interesul pentru realizarea şi promovarea creaţiilor muzicale, indeosebi cu subiect ostăşesc. Prin detaliile grafice, coperte frumos ilustrate şi insemnările de pe file (dedicaţii, autografe), partiturile muzicale contribuie la inţelegerea unor aspecte inedite de viaţă cotidiană şi publică, aparţinand atat universului militar cit şi vieţii civile. Donaţiile provin de la persoane particulare, precum generalul. Al. Alexiu (1928), membru fondator al Caselor Naţionale ("Poporul lui Traian, Marş - Cor"), sau de la instituţii: Muzeul Saint George ("Himnul Coroanei" de G. Ştefănescu, 1929), Biblioteca Marelui Stat Major ( "Marş funebru" de L. van Beethoven) etc.

 

 

 

 

Colecţia Peceţi cuprinde amprentele sigilare pe ceară roşie sau in bule de ceară roşie, cu sau fără documentele pe care au fost aplicate sau de care au fost atarnate. Deşi restransă, s-a constituit de la inceputurile muzeului, reunind piese valoroase şi bine păstrate.

 

 

 

Către mijlocul secolului al XX-lea, grupul mare de obiecte incluse in Colecţia Diverse a fost separat tematic in trei secţiuni. In noua Colecţie Diverse I au intrat cărţile de impresii, cărţile de aur, cărţile de onoare, cărţile de condoleanţe. Astăzi ea numără aproximativ 500 de repere. Incă din primii ani de fiinţare a muzeului personalităţi militare (gen. Al. Averescu, gen. Al. Tell) sau instituţii (Serviciul Geografic al Armatei, Biblioteca M.St.M.) au făcut donaţii semnificative. Incepand cu anii ̉60 au mai fost incluse tot aici cărţi de impresii ale vizitatorilor M.M.N. sau rezultate in urma unor expoziţii.

 

Colecţia Diverse II, avand peste 700 de repere, cuprinde foi volante, afişe, pliante, fluturaşi, tăieturi din ziare etc. Printre primii donatori ai acestei colecţii se numără generalii Radu R. Rosetti, Salmen, Al. Tell. Colecţia conţine şi mărturii ale propagandei comuniste din anii 1948-1989 (apeluri, chemări, statistici, situaţii, pliante cu naraţiuni eroice) precum şi documente care atestă participarea armatei şi a cetăţenilor la evenimentele Decembrie 1989.

 

In Colecţia Diverse III se află circa 3 000 de repere documentare reprezentand "arhive personale"  şi documente de arhivă cu valoare muzeologică, care au aparţinut unor instituţii. In colecţie pot fi intalnite certificate diverse, acte şi adrese, ordine de serviciu, titluri de proprietate, legitimaţii de autorizare pentru purtarea unor distincţii, etc.