Fototeca

 

Colecţia Fotografii este una dintre cele mai bogate colecţii al Muzeului Militar Naţional, care insumează peste 28 000 de repere. in timp aceasta s-a imbogăţit in mod constant atat prin donaţii cat şi prin achiziţii. Amintim cateva nume de artişti fotografi din atelierele cărora există lucrări in patrimoniul muzeului: Carol Pop de Szathmari, Franz Duschek, Wollenteit, Berta Engel, L. Letzer, M. A. Baer, Franz Mandy, Nestor şi Ion Heck, Nadar, A. J. Siegl.

 

Colecţia Clişee şi Negative este una dintre cele mai vechi ale muzeului, care s-a constituit incă din anul 1920, cand in patrimoniu a intrat lotul de clişee pe sticlă reprezentand aspecte şi personalităţi din timpul primului război mondial, provenit de la Serviciul Fotografic al armatei. in această colecţie mai există şi fotografii aeriene ale frontului din 1916- 1917, executate de ofiţerii din Misiunea Militară Franceză. După 1945, clişeelor amintite li s-a adăugat un fond de peste 45 000 de clişee pe celuloid ce reprezintă participarea armatei romane la cel de-al doilea război mondial (Transilvania şi frontul de vest, precum şi perioada 1945- 1950).