Colecţia Desenecuprinde un număr de 1 713 repere, majoritatea lucrărilor înscriindu-se în categoria documentarism de război. Creatorii acestor desene au fost artişti sau reporteri de război voluntari, ca de pildă Carol Pop de Szathmari în Războiul Crimeii (1853-1856) sau ataşaţi Marelui Cartier General în timpul războiului de independenţă: Carol Pop de Szathmari, Nicolae Grigorescu, Sava Henţia, George Demetrescu Mirea. Din timpul primului război mondial s-au păstrat lucrări ale artiştilor: Ion Jalea, Emilian Lăzărescu, Şt. Dimitrescu, Camil Ressu, Alexandru Severin, Nicolae Tonitza, Iosif Iser, Francisc Şirato, iar din timpul celui de-al doilea război mondial lucrări semnate de Alexandru Ciucurencu, Petre Suţianu sau Paul Atanasiu. În timp, s-au adăugat alte desene semnate de Adina-Paula Moscu, Ion Stendl, Andrei Potocki şi alţii.

 

 


Colecţia Picturi reuneşte  lucrări ce vin şi întregesc fenomenul istoric militar. Ea conţine opere ce fac parte din patrimoniul cultural naţional, cum ar fi cele semnate de : Constantin Daniel Rosenthal, Constantin Lecca, Carol Pop de Szathmari, George Demetrescu Mirea, Ioan Negulici, Gheorghe Tattarescu, Sava Henţia, Nicolae Grigorescu, Camil Ressu, Ion Teodorescu Sion. Cea mai mare parte a lucrărilor o constituie însă cele de interes militar, aparţinând unor artişti care au acordat un spaţiu mare al creaţiei lor acestui segment artistic ca Tadeusz Ajdukiewicz sau Dumitrescu Stoica.
           

 


Colecţia Sculpturi, de o mare valoare istorico-documentară, este una dintre cele mai vechi colecţii ale muzeului. Colecţia conţine un număr de 620 obiecte, multe dintre acestea aparţinând patrimoniului cultural naţional, ca de pildă cele realizate de Friedrich şi Carol Storck, Constantin Brâncuşi, Oscar Han, Ion Iordănescu, Ion Jalea, Oscar Spaethe, Spiridon Georgescu, Dimitrie Măţăoanu.

 


Colecţia Obiecte preţioase  are un număr redus de repere, însă conţine obiecte de mare valoare care au aparţinut lui Alexandru Ioan Cuza, Casei Regale sau unor personalităţi importante. Obiectele sunt foarte diverse : port-ţigarete, tabachere, ceasuri de buzunar şi de călătorie, tacâmuri, suporţi de sigiliu, obiecte de podoabă etc.

 

 

 Colecţia Stampe, gravuri şi litografii cuprinde 1 155 de repere. Majoritatea lucrărilor din această colecţie provin din donaţiile unor personalităţi precum gen. Cristian şi Alexandru Tell, Radu R. Rosetti, dr. Karadja, G. Sion, I.C. Gârleanu, Ion Scarlat, prof. Drăghicescu, Radu Alistar.

Printre desenatorii, gravorii şi editorii străini amintim pe Marian Gaşpar, A. Ed. Sadeler, Ph. Benoist, A. Felgner, C. Buschbeck, A. De Neville, P. Brunellise, A. Raffet, Masson.
Dintre români menţionăm pe D. Pappasoglu, Baer, Carol Pop de Szathmari, Gh. Tăttarescu, Th. Aman, C. Lecca, Nicolae Grigorescu, Costin Petrescu, N. Mateescu. În privinţa tematicii abordate, predomină portetele de domnitori, personalităţi politice şi militare, bătălii, scene pitoreşti, alegorii, heraldică şi uniformologie.  

 

 

Colecţia Obiecte probatorii este compusă din piese cu caracter de „unicat” în sensul că acestea nu au corespondent în alte colecţii sau au aparţinut unor eroi, personalităţilor militare sau politice.

În ordinea vechimii obiectelor şi a constituirii colecţiei amintim: brîu medieval original, tocul cu care a fost semnată Unirea Principatelor, poarta cetăţii Vidin (1877),  cupe obţinute ca premii la diferite concursuri militare, obiecte ce au aparţinut Familiei Regale (cuvertură, ie, plapumă). De asemenea, regăsim şi piese care aparţin sau au legătură directă cu eroii căzuţi pe câmpul de luptă (glonţul cu care a fost rănit mortal gl. Dragalina, 1916) sau cu diferite personalităţi (mobilier ce aparţinut lui A. I. Cuza, bastonul gl. Eremia Grigorescu, toc metalic ce a parţinut lui I. C. Bratianu, costum de diplomat md. 1937 – 1944, obiecte folosite în spaţiul cosmic de primul cosmonaut român, gl. Dumitru Prunaru), etc. De asemenea în colecţie se regăsesc obiecte descoperite pe câmpul de luptă de la Mărăşeşti (semne de identitate, inele, cruciuliţe) şi, făcând un arc peste timp, ale eroilor căzuţi în Revoluţia română din Decembrie 1989.