Expoziţia Istorie Veche (Pavilionul „A”, parter) prezintă perioada de înflorire a civilizaţiei dacice (sec. I î.Hr- sec. I. d.Hr), cu un accent pe prezentarea elementelor legate de specificul sistemului defensiv. Provincia romană Dacia (106- 271 d.Hr)  este evocată printr-un  material muzeografic bogat, care urmăreşte să ofere o imagine de ansamblu despre organizarea ei militară, dar şi despre viaţa ei civilă înfloritoare. Campaniile arheologice conduse de specialiştii muzeului în mai multe aşezări daco-romane au scos la lumină o serie de piese valoroase, printre care se numără  reprezentarea zeiţei Dardanike (cetatea de la Romula, jud. Olt) sau un vas ceramic cu inscripţii paleocreştine, descoperit în castrul roman de la Copăceni, judeţul Vâlcea (secolul al III-lea), una din cele mai vechi dovezi ale creştinismului pe teritoriul României.