Expoziţia Istorie  Medievală (Pavilionul „A”, etajul I) reconstituie epoca prin repere muzeografice specifice. Materialul legat de organizarea militară este întregit de numeroase reproduceri ale fortificaţiilor, de hărţi şi mulaje, manuscrise şi gravuri şi multe materiale legate de viaţa cotidiană. Expunerea conţine o mare  varietate de arme ofensive şi defensive, model occidental sau oriental, folosite în bătăliile vremii.  În mod special, menţionăm câteva din cele mai vechi piese de armament cu încărcare pe la gura ţevii folosite în Ţările Române: o bombardă cu ghiulele de piatră, descoperită în cetatea de la Giurgiu, un fragment dintr-o ţeavă de tun de bronz  din vremea lui Petru Cercel şi un pistol cu cremene şi rotiţă (1596), lucrat cu plăcuţe de os şi ferecături. Un alt punct de atracţie îl constituie săbiile de tip oriental care au aparţinut unor principi sau domnitori români (Gabriel Bethlen, Gheorghe Rakoczi II, Constantin Brâncoveanu, Alexandru Ipsilanti) care prezintă, de asemenea, motive decorative valoroase.