Expoziţia Istorie Modernă (Pavilionul „A”, etajul I) punctează momentele legate de cucerirea independenţei de stat şi de realizarea unităţii naţionale. Exponatele ilustrează organizarea militară a Transilvaniei sub administraţie habsburgică, apariţia primelor unităţi ale armatei române moderne şi întemeierea de noi arme şi servicii în perioada regulamentară în Ţara Românească şi Moldova (1830-1859), măsurile de unificare şi dezvoltare a puterii armate adoptate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi continuate de principele Carol, participarea armatei române la luptele pentru obţinerea Independenţei de stat (1877-1878) şi la bătăliile primului război mondial (1916-1918). O menţiune aparte se cuvine făcută pentru numeroasele obiecte care au aparţinut sau care sunt legate de numele unor personalităţi care au avut un rol important în istoria României. Publicul larg poate admira obiecte care au aparţinut generalilor Christian Tell, Gheorghe Magheru sau Carol Davila, domnitorilor Alexandru Dimitrie Ghica, Alexandru Ioan Cuza, regelui Carol I etc.