Expoziţia Istorie Contemporană (Pavilionul „A”, etajele I şi II), reorganizată în anul 2003, prezintă evoluţia sistemului românesc de apărare în perioada 1920-1940, participarea României la cel de al doilea război mondial, precum şi organizarea şi evoluţia armatei în perioada comunistă (1945-1989), participarea armatei la Revoluţia română din Decembrie 1989. Principalele evenimente ale secolului trecut sunt aduse în atenţie prin prezentarea armamentului şi a tehnicii de luptă, prin fotografii de epocă, hărţi şi scheme ale unor operaţiuni militare, dar şi prin evocarea unor personalităţi care au jucat un rol important în desfăşurarea acestora. Amintim aici o serie de uniforme, piese şi accesorii de uniformă, decoraţii, arme şi diferite obiecte personale care au aparţinut regilor Ferdinand I, Carol II şi Mihai, mareşalilor Alexandru Averescu, Constantin Presan, Ion Antonescu, generalilor  Constantin Dăscălescu, Corneliu Dragalina, Gheorghe Cealâk, Radu Korne, Constantin Sănătescu, Marcel Olteanu etc. În acelaşi timp, expoziţia îşi propune să reflecte şi aspecte de viaţă cotidiană din timpul războiului.