Expoziţia Uniforme militare româneşti (Pavilionul „B”, subsol),deschisă publicului în 1997, prezintă cronologic peste 100 de uniforme care ilustrează evoluţia ţinutei militare începând cu anii 1830, când uniforma a devenit o parte integrantă a echipamentului militar şi până în zilele noastre. Expoziţia, care conţine diverse tipuri de ţinute (de serviciu, de campanie, de paradă, de seară) şi accesoriile lor, prezintă  influenţele străine succesive dar şi încercările de stabilire a unei tradiţii româneşti. Printre atracţiile acestei expoziţii, se numără mai multe uniforme regale, ca uniforma de general a regelui Carol I (md.1895) sau uniforma regelui Ferdinand (md. 1916), purtată în timpul primului război mondial.