Laboratorul conservare-restaurare este o structură specializată care funcţionează în baza prevederilor Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil şi H.G. nr.1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate. Este organizat pe două structuri – conservare şi restaurare şi posedă autorizaţie de funcţionare eliberată de Ministerul Culturi şi Cultelor.