Conservarea obiectelor de muzeu este asigurată de conservatori experţi, atestaţi de Ministerul Culturii şi se defăşoară atât în depozitele de colecţii cît şi în sălile de expoziţii. Obiectivele principale ale conservării preventive cît şi ale celei curative sunt asigurarea unor condiţii optime de depozitare şi etalare, prevenirea şi diminarea efectelor factorilor de degradare fizico-chimică şi biologică. Aceste acţiuni se fac direct de conservatori sau prin îndrumarea şi coordonarea activităţii specifice a celorlalte persoane cu sarcini în gestionarea sau mânuirea bunurilor de patrimoniu.